ďż˝esky  |  English

Štěňata

04.4. VIDEO - NAŠE ŠTĚŇÁTKA VE STÁŘÍ 26 DNÍ :-) (klik) UVNITŘ

RZS MUNCHSGRUN 9/09 - Exc. 1, CAC VDH/ CAC CDF !! AMIA DI ASSONANZA ( 10,5 months old ) CAC KLATOVY 6/12 - Exc. 1, CAC,  CAC CMKU, National Winner, BOB, BIG !! ATILLIO DI ASSONANZA - BIS JUNIOR and CLUB JUNIOR CHAMPION of Dc CZ !! ARGIA   - 24 months old AIDA ( mother ) + ARGI ( daughter -  3 months old ) ARGI and ATI ( 6 months old ) Aida - Summer  2009 CAC  BRNO (CZ) 8/11 - ARGO VERY PROMISING 1 !!!  ( Puppy class) DALMATIAN CLUB SHOW 11/2011 - AMIA

© AIDA DOLCE - Design by MACDESIGN STUDIO!